Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan permanent de gestió i representació de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar, amb facultats plenes i extenses per a prendre la pràctica totalitat de les decisions que afecten el dia a dia de l’associació.

Els seus càrrecs, elegits democràticament per l’Assemblea General dels socis, tenen una durada de quatre anys i la possibilitat de ser reelegits un nombre indefinit de vegades.

La Junta directiva està composta per un/a President/a, un/a Vicepresident/a, un/a Secretari/ària, un/a Vicesecretari/ària, un/a Tresorer/a i un nombre de Vocals comprés entre quatre i dotze.

Els càrrecs són elegits per meitats cada dos anys, d’acord amb les directrius fixades pels Estatuts.

Membres de la Junta Directiva de la Unió Musical Milamarina
Actual Junta Directiva de la Unió Musical Milamarina

PresidentAlfons Romero i Bertó
Vice-presidentaJoaquina Collado Marí
SecretariJoaquim Romero Berro
Vice-secretàriaMargaret Mary Barker
TresorerAntoni Marí i Vivó
VocalsÀngela Vives Caudeli
Anna Jordà Bertó
Pascual Borràs Sanjaime
Maria Teresa Bertó Torres
José María Femenia Perales
Cristina Gallego Barrio
José Juan Mayor Juan
Antonio Francisco Vives Juan
Sabrina Requena Capellino
Andrea Fernández Escrivà
Gracia María Morant Moreno