Personal

Per al seu funcionament general, la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA pot disposar dels serveis prestats, en el marc de relacions de caràcter laboral o de voluntariat, per un o més col·laboradors.

En l’actualitat, la relació de col·laboradors està composta per una única persona que presta els seus serveis en l’àmbit administratiu i comptable.

Secretaria del Centre Horari d’atenció: Dilluns i Dimecres de 17:30h. a 21:00h.