Socis

Els socis de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar són aquelles persones físiques o jurídiques que manifesten el seu interés per l’associació i per servir la seua finalitat social i sol·liciten el seu ingrés com a soci.
Els socis es constitueixen en Assemblea General -ordinària o extraordinària, d’acord amb els Estatuts- per a tractar els assumptes de màxima transcendència per a l’associació, com l’aprovació dels comptes anuals, l’elecció dels càrrecs de la Junta directiva, la modificació dels Estatuts, etc.
Sol·licita informació per a fer-te soci

Descarrega el formulari per a fer-te soci

TIPUS DE SOCIS
Els socis poden escollir entre dues modalitats en funció de la quota monetària anual que han de satisfer, d’acord amb els Estatuts i amb els imports fixats per la Junta directiva en cada moment.

  • SOCIS NUMERARIS
  • SOCIS PROTECTORS

La junta directiva es reserva el dret de atorgar altres tipus de distincións:

  • SOCIS HONORARIS: La Junta directiva pot nomenar com a socis honoraris aquelles persones físiques o jurídiques -siguen o no sòcies- que hagen destacat en la seua defensa dels interessos de l’associació.
  • DISTINCIÓ AL MÈRIT SOCIAL: La Junta directiva pot atorgar aquesta distinció a determinats socis honoraris que han desenvolupat una tasca significativament important en favor de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar.

VOLS SER SOCI DE LA UNIÓ MUSICAL MILAMARINA?
Les quotes vigents a l’1 de gener de 2011 són les següents:

  • SOCIS NUMERARIS: 20 euros/any
  • SOCIS PROTECTORS: 36 euros/any

AVANTATGES FISCALS
D’acord amb el règim fiscal aplicable a la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, les quotes de soci donen els següents avantatges fiscals:

  • Persones FÍSIQUES: deducció del 25% de l’import de la quota en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Persones JURÍDIQUES: deducció del 35% de l’import de la quota en l’Impost sobre Societats.

Sol·licita informació per a fer-te soci

Descarrega el formulari per a fer-te soci
Guardar