Transparència

D’acord amb la LLEI 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA dona publicitat a les ajudes rebudes d’administracions públiques durant els darrers quatre anys naturals:

Any Organisme o entitat concedent Concepte Import
2018 Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport Escoles de música 12.430,93
2019 Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport Escoles de música 13.498,41
2020 Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport Escoles de música 23.735,40
2021 Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport Escoles de música 21.071,83
2018 Diputació de València Retrobem: Ajuda a l’escola d’educands 1.900,00
2018 Diputació de València Retrobem: Concert – Banda 1.200,00
2018 Diputació de València Retrobem: Concert – Orquestra juvenil 800
2018 Diputació de València Retrobem: Concert – Cor 400
2019 Diputació de València Retrobem: Ajuda a l’escola d’educands 1.900,00
2019 Diputació de València Retrobem: Concert – Banda 1.200,00
2019 Diputació de València Adquisició d’instruments 1.795,47
2020 Diputació de València Excel·lent: Banda i Escola 3.900,00
2020 Diputació de València Adquisició d’instruments i mampares 2.000,00
2021 Diputació de València Excel·lent: Escoles de Música 2.100,00
2021 Diputació de València Excel·lent: Bandes de Música – Concert 2.000,00
2021 Diputació de València Excel·lent: Instruments musicals i accessoris 1.910,33
2018 FSMCV – Institut Valencià de la Música Concerts d’intercanvi 1.751,46
2019 FSMCV – Institut Valencià de la Música Concerts d’intercanvi 1.881,79
2020 FSMCV – Institut Valencià de la Música Concerts d’intercanvi 1.604,14
2021 FSMCV – Institut Valencià de la Música Concerts d’intercanvi 1.626,90
2018 Ajuntament de Miramar General 11.000,00
2019 Ajuntament de Miramar General 11.000,00
2020 Ajuntament de Miramar General 11.000,00
2021 Ajuntament de Miramar General 11.000,00
2019 CulturArts Generalitat Instruments 3.248,00
2020 Institut Valencià de Cultura Instruments 1.416,00
2021 Institut Valencià de Cultura Instruments 2.628,00
2018 Generalitat Valenciana Concert 600 600