Avís Legal

ENTITAT OBJECTE D’AQUESTA WEB www.mercedess13.sg-host.com

Denominació Social/Raó Social: UNIÓ MUSICAL MILAMARINA
Sector d’activitat principal: ASOCIACIÓ MUSICAL
CIF: G46646576
Domicili social: Carrer Sant Andreu, 1, 46711. Miramar (La Safor) València.
Direcció a efectes de notificacions: Carrer Sant Andreu, 1, 46711. Miramar (La Safor) València.