Curs: Aprèn i ensenya amb Finale 14

De l’11 de novembre al 29 de desembre la Escola de Música de la Unió Musical Milamarina organitza el
Curs «APRÈN I ENSENYA AMB FINALE 14»
El curs consta d’una part presencial opcional y un altra ONLINE on podras seguir al teu ritme el temari del curs.
PROFESSOR: Salvador Escrivà
LLOC: Escola de Música de la Unió Musical Milamarina
HORES: 20 hores presencials opcionals i 10 online a través de la plataforma MOODLE
HORARI: Matins de 11:30 a 13:30
TEMPORALITZACIÓ:
1ª sessió: 11 de novembre de 10:00 a 13:00 (3 hores)
2ª sessió: 12 de novembre de 10:00 a 12:00 (2 hores)
3ª sessió: 13 de novembre de 11:30 a 13:30 (2 hores)
4ª sessió: 20 de novembre de 11:30 a 13:30 (2 hores)
5ª sessió: 27 de novembre de 11:30 a 13:30 (2 hores)
6ª sessió: 11 de desembre de 11:30 a 13:30 (2 hores)
7ª sessió: 18 de desembre de 11:30 a 13:30 (2 hores)
8ª sessió: 23 de desembre de 10:00 a 13:00 (3 hores)
9ª sessió: 29 de desembre de 10:00 a 12:00 (2 hores)
Les 10 hores restants serien de formació no presencial (a través de la plataforma Moodle)

Si vols aprendre a digitalitzar les teues partitures sol·licita INFORMACIÓ en el tel. 670 33 83 78.

Publicado en Escola de Música.