Escola de música i arts

L’Escola de música i arts de la Unió Musical Milamarina inicia la seua activitat el 1988 com a escola d’educands; al llarg de la seua trajectòria han estat molts els alumnes que han passat per les seues aules, cosa que ha contribuït a crear i arrelar un clima de cultura musical en el poble.

L’Escola de música s’adhereix els seus primers anys a un projecte educatiu supramunicipal, juntament amb les societats musicals de Piles, l’Alqueria de la Comtessa, Daimús, el Real de Gandia, Vilallonga i Benicolet; aquest projecte comú tenia la qualificació de Centre Reconegut d’ensenyament musical, cosa que li va permetre a l’Escola de música assolir ràpidament uns alts estàndards de qualitat en l’ensenyament.

L’Escola de música és de les primeres que accedeixen, el 1994, a la Secció d’Escoles de Música del Registre de Centres Docents de la Generalitat Valenciana, gràcies al compliment dels requisits normatius per les seues instal·lacions, el seu professorat i el seu pla de formació.

A l’Escola de música s’imparteixen les classes pròpies del grau elemental, amb professors titulats en cadascuna de les diferents especialitats i amb totes les assignatures complementàries, inclòs el Conjunt instrumental.

Per a l’ensenyament previ al grau elemental, el Jardí musical acull xiquets i xiquetes des dels 3 anys fins als 6; l’objectiu d’aquesta activitat és el foment del coneixement i la inclinació per la música, a partir de la iniciació en l’aprenentatge des de la infància, i a través del joc i del desenvolupament d’aspectes com la sensibilització auditiva, la psicomotricitat, la lateralització i la discriminació del so.

Aquesta oferta educativa es completa amb les classes destinades als adults que no persegueixen el seguiment dels plans d’estudi oficials ni l’accés a una carrera musical, sinó la pràctica de la música com a afició.

El 2007 l’Escola de música i arts amplia el seu ventall d’activitats amb la impartició de classes de dramatització i la constitució i consolidació de distints grups de teatre per edats.

A finals del 2011 comencen les classes de cor per a adults, cosa que dóna lloc a la formació d’una coral que ofereix el seu primer concert l’1 de maig del 2012, junta-ment amb la Banda de música.

La gestió de totes les activitats de l’Escola de música viu un salt qualitatiu el 2011 amb la implantació del projecte “Coordinar al núvol”, desenvolupat per Musicalit-za’t i que ha rebut el premi Euterpe que atorga la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

A banda de les activitats estrictament acadèmiques, l’Escola de música organitza o participa en distintes activitats amb contingut educatiu i obertes a alumnes d’altres localitats, així com en altres esdeveniments inspirats en la música i adreçats al públic en general. Entre les primeres cal destacar els Cursos d’Estiu celebrats en albergs juvenils i els concerts didàctics per a escolars; pel que fa a les segones, és remarcable l’èxit de públic de la Pentafesta que des del 2011 es viu a Miramar per Santa Cecília.