Activitats

Entre les activitats de l’Escola de Música cal assenyalar els concerts, intercanvis entre ditintes escoles, festivals, audicions dels alumnes, viatges