Oferta Educativa

L’Escola de Música UNIÓ MUSICAL MILAMARINA és un centre docent no oficial, inscrit en la secció d’escoles de música del Registre de Centres Docents de la Generalitat Valenciana, amb el codi 46020637.

És un lloc no sols d’aprenentatge, sinó també de cultiu i transmissió de valors com ara el treball en equip, l’esforç individual i la tasca ben feta, i tot això gaudint de la música.

Disposa de professors titulats per a cadascuna de les especialitats que s’hi imparteixen, segons regula el DECRET 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles de música de la Comunitat Valenciana.

MATERIES COMUNES

• Jardí Musical
• Llenguatge Musical
• Conjunt Instrumental
• Dramatització (Teatre)
• Conjunt Coral

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS

• Flauta / Flautí
• Oboè
• Clarinet / Requint
• Saxòfon
• Trompeta / Fiscorn
• Trompa
• Trombó de vares
• Tuba / Bombardí
• Percussió
• Piano

L’Escola de Música disposa d’instruments propis, per a facilitar als alumnes que comencen el Grau Elemental.

NIVELLS D’ENSENYAMENT

• Jardí Musical (5 i 6 anys)
• Preparatori (7 anys): Tria el teu instrument
• Grau Elemental (des dels 8 anys)

ALTRES ACTIVITATS

• Preparació per a Proves Oficials (accés a Conservatoris Oficials)
• Teatre
• Conjunt Instrumental
• Conjunt Coral
• Banda

Entre les activitats de l’Escola de Música cal assenyalar els concerts, intercanvis entre distintes escoles, festivals, audicions dels alumnes, viatges…

ACTIVITATS PER ADULTS
• Música i Teatre

Els adults tenen ara l’oportunitat d’iniciar o reprendre una activitat lúdica de forma adaptada a les seues necessitats i horaris flexibles.