Primera escola Smartmusic de la Comunitat Valenciana


La nostra escola ha implantat el sistema Smartmusic d’aprenentatge de música online on els nostres alumnes tenen l’oportunitat de practicar a distancia els continguts de les classes amb un seguiment constant per part del mestre.
Es tracta d’un sistema complementari a les classes presencials y que reforça la motivació dels alumnes, obtenint uns resultats mot superiors en quan a motivació en les classes.

Per començar a utilitzar Smartmusic la escola s’ha dotat de un aula audiovisual i a principi de curs es feren varies reunions amb els pares per tal de ensenyar a les famílies tot el procés.

La Unió Musical Milamarina es la primera escola Smartmusic de la Comunitat Valenciana en implantar aquest sistema que millora en molts aspectes l’aprenentatge de la música.

Publicado en Escola de Música.