Socis

Els socis de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar són aquelles persones físiques o jurídiques que manifesten el seu interés per l’associació i per servir la seua finalitat social i sol·liciten el seu ingrés com a soci.
Els socis es constitueixen en Assemblea General -ordinària o extraordinària, d’acord amb els Estatuts- per a tractar els assumptes de màxima transcendència per a l’associació, com l’aprovació dels comptes anuals, l’elecció dels càrrecs de la Junta directiva, la modificació dels Estatuts, etc.

Sol·licita informació per a fer-te soci

Descarrega el formulari per a fer-te soci

TIPUS DE SOCIS
Els socis poden escollir entre dues modalitats en funció de la quota monetària anual que han de satisfer, d’acord amb els Estatuts i amb els imports fixats per la Junta directiva en cada moment.

  • SOCIS NUMERARIS
  • SOCIS PROTECTORS

La junta directiva es reserva el dret de atorgar altres tipus de distincións:

  • SOCIS HONORARIS: La Junta directiva pot nomenar com a socis honoraris aquelles persones físiques o jurídiques -siguen o no sòcies- que hagen destacat en la seua defensa dels interessos de l’associació.
  • DISTINCIÓ AL MÈRIT SOCIAL: La Junta directiva pot atorgar aquesta distinció a determinats socis honoraris que han desenvolupat una tasca significativament important en favor de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar.

VOLS SER SOCI DE LA UNIÓ MUSICAL MILAMARINA?
Les quotes vigents des de l’any 2012 són les següents:

  • SOCIS NUMERARIS: 20 euros/any
  • SOCIS PROTECTORS: 36 euros/any

AVANTATGES FISCALS
D’acord amb el règim fiscal aplicable a la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, les quotes de soci donen els següents avantatges fiscals:

  • Persones FÍSIQUES: deducció del 25% de l’import de la quota en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Persones JURÍDIQUES: deducció del 35% de l’import de la quota en l’Impost sobre Societats.

Sol·licita informació per a fer-te soci

Descarrega el formulari per a fer-te soci