UNIÓ CIBERMUSICAL MILAMARINA

Alfons Romero i Bertó

Alfons Romero i Bertó. President de la Unió Musical Milamarina

Benvolguts amics i amigues,

L’interés de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar per estar present a la ciberxarxa no és una novetat de la segona dècada del segle XXI. Al llarg dels darrers huit o nou anys n’hem viscut diversos precedents que no han acabat fructificant. En cadascuna d’aquestes experiències prèvies s’han dedicat esforços i recursos de distints orígens i dimensions, però amb un factor comú: la il·lusió de persones per fer arribar la seua associació a molta més gent a través d’internet. Malauradament, tots aquests intents també han compartit dues limitacions: una, la manca de disponibilitat d’aquestes persones per a mantindre viva la pàgina i els seus continguts; l’altra, que les pàgines constituïen vies de comunicació d’un sol sentit: no es donava als usuaris la possibilitat d’actuar sobre elles. Tots sabem que la major part de l’èxit d’una web radica no sols en l’interés, l’atractiu i el frescor dels seus continguts, sinó sobretot en la constant actualització d’aquests i en la interactivitat amb l’internauta: una pàgina com la nostra no pot ser una fotografia estàtica, sinó que ha d’evolucionar de manera sincronitzada amb les nostres activitats passades i previstes, alhora que ha de ser capaç de mantindre viu l’interés dels visitants i canalitzar llurs aportacions.

Doncs bé, coincidint amb el 20é aniversari de la inauguració de la Banda de música, ha arribat el moment de llançar un nou lloc a la xarxa que ens represente adequadament, tot superant les mancances passades, incorporant la tecnologia actualment disponible i estant preparat per a una permanent actualització.

D’aquesta manera, la web que ara estrenem no persegueix limitar-se a potenciar la presència activa de la nostra associació a la xarxa: també busca interactuar amb els seus usuaris (socis, alumnes, músics, pares, professors, amics en general…), tot oferint-los l’accés a continguts associatius, educatius i musicals a través de la part pública de la web, i també mitjançant una intranet protegida per codis d’usuari. Paral·lelament, aquesta interactivitat ha de completar-se amb les aportacions de tots els nostres usuaris i amics (és a dir, tots vosaltres que ens esteu visitant en aquest moment): no és concebible el futur d’una activitat associativa si aquesta no està basada en la voluntat expressada i consensuada per tots els seus membres; en aquest sentit, internet ofereix una plataforma d’expressió i participació amb una immediatesa i un abast sense precedents en la història de les civilitzacions.

Finalment, i per tal de facilitar i impulsar la connexió amb la xarxa global, la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar, amb la constant col·laboració de l’Ajuntament de Miramar, s’ha anat dotant en els darrers mesos dels recursos que poden fer exitosa aquesta nova etapa cibermusical (si ens permeteu aquesta nova paraula): les nostres instal·lacions a la Casa de la Cultura incorporen accessos de banda ampla a internet, amb la possibilitat per als nostres usuaris de connectar-hi via wifi.

En definitiva, amics i amigues cibernavegants, sigau benvinguts a la nova UNIÓ CIBERMUSICAL MILAMARINA!

Miramar, gener de 2011
La Junta Directiva

Publicado en Unió Musical Milamarina.